SPØRSMÅL & SVAR

1. Interessemelding
Via hjemmesiden kan du melde deg som interessert eller registrere deg og få innloggingsinformasjon til hjemmesiden. Der får du tilgang til mer informasjon om mange av våre oppdrag. Når vi har mottatt interessemeldingen eller registreringen din, blir du kontaktet av en bemanningsansvarlig. 

2. Ønsker
Du forteller mer om hva du har gjort tidligere og hva du er interessert i å gjøre fremover. Bemanningsansvarlig stiller spørsmål om dine forutsetninger og du forteller hvor, når og hvordan du vil jobbe. Vi tilbyr våre konsulenter oppdrag av alle typer i både Norge og Sverige, og du kan selv velge hvor mye og lenge du vil jobbe. 

3. CV og referanser
Etter første kontakt sender du inn CV-en din og andre relevante dokumenter, som legitimasjon og vitnemål/utdanningsdokumentasjon. Vi tar deretter kontakt med referansene dine og gjennomfører rutinekontroller hos Helsedirektoratet. 

4. Matching
Du får forslag til relevante oppdrag med utgangspunkt i dine ønsker, forutsetninger og erfaring. Sammen med saksbehandleren diskuterer vi lønn, vilkår og andre relevante detaljer for de respektive oppdragene.

5. Presentasjon og reservasjon
Når vi er enige om forutsetningene, presenteres du som kandidat for oppdragsgiveren. Om oppdragsgiveren er interessert, tildeles du oppdraget og får en bekreftelse med all informasjon om oppdraget og avtalte vilkår.

6. Oppdraget
Ved behov får du opplæring på arbeidsplassen der du sammen med en ansvarlig fra institusjonen går gjennom arbeidsrutiner, lokaler, journalsystem osv. Deretter begynner du å jobbe på din nye arbeidsplass, og vi er tilgjengelige for å hjelpe til under hele oppdraget.

Det er viktig at du kontakter både institusjonen og din kontaktperson hos LegeLeasing så fort du vet at du ikke vil kunne komme på jobb. Hvis du blir syk utenfor kontortiden, ringer du vårt vaktnummer: +46 8 120 666 00.

Hvis du av en eller annen grunn ikke vil kunne utføre oppdraget ditt, er det viktig at du så raskt som mulig kontakter din kontaktperson hos LegeLeasing og melder fra om situasjonen, slik at vi kan forsøke å finne en løsning. I første omgang jobber vi for å finne en måte å sikre oppdraget på, men hvis det ikke er mulig, må vi arbeide for å finne en erstatter. Skulle du bli forhindret utenfor kontortiden, ringer du til vaktnummeret vårt:
+46 8 120 666 00.
Du finner mange av de aktuelle oppdragene våre på hjemmesiden. Under kategorien ”Søk oppdrag” er det et verktøy som gjør det mulig å finne oppdrag for en viss kompetansegruppe, i en viss region og i en viss periode.
Når du finner et oppdrag som interesserer deg, kan du trykke på ”Vis interesse” for de ukene du vil jobbe. En av våre medarbeidere ser da over forutsetningene for oppdraget og kontakter deg for å ta saken videre.
Under kategorien ”Ønsker” kan du angi at du er tilgjengelig for oppdrag i de periodene du vil arbeide. Der beskriver du også dine ønsker vedrørende typen oppdrag, region, omfang osv. En av våre medarbeidere ser da over alternativene og kontakter deg for å presentere forslag til passende oppdrag.
Under kategorien ”Mine oppdrag” finner du alle de oppdragene du har fått. Der er det informasjon om både institusjonen og det aktuelle oppdraget, samt hvilke perioder du er tildelt.
Under kategorien ”Profil” kan du registrere dine personopplysninger, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontoopplysninger osv. Du kan også endre brukernavn og passord, laste opp CV-en din og andre relevante dokumenter eller angi preferanser.
Som regel er den betalingen man får som innleid lege eller sykepleier via oss bedre enn den man får som fylkes- eller kommuneansatt. Lønnen varierer og er basert på flere faktorer, blant annet kompetanse og erfaring, de vilkårene man ønsker, kostnader til reise og losji, oppdragets varighet og omfang samt hvilken institusjon man arbeider hos. Kontakt en av medarbeiderne våre for å få mer informasjon.
Lønnen betales alltid innen 10 dager etter avsluttet og tidsrapportert uke. Dvs. at lønn for uke 1 utbetales senest torsdag i uke 3.
Ja. Som oftest betaler vi reisen når du jobber på en arbeidsplass som ligger utenfor pendleavstand. Alternativt kan du bruke egen bil og få kjøregodtgjørelse.
Ja. Som oftest er det vi som betaler losji når du jobber på en arbeidsplass som ligger utenfor pendleavstand. Alternativt kan du etter avtale få godtgjørelse mot at du selv ordner losji.
Ja. Mange velger i dag å jobbe som fakturerende konsulenter via eget foretak i stedet for som lønnstakere når de påtar seg oppdrag via oss. Vilkårene kan variere noe fra de vilkårene man arbeider under som lønnstaker. Kontakt en av medarbeiderne våre for å få mer informasjon.

Fakturaen sender du sammen med ifylt timeliste:

LegeLeasing
c/o LäkarLeasing Sverige AB
Sankt Göransgatan 57, 6 tr

112 38 Stockholm

Det er veldig viktig at hele fakturaadressen fremgår på både konvolutten og på selve fakturaen.

Sender du fakturaen via e-post?

Om du sender dine fakturaer via e-post, skal disse sendes til følgen: ekonomi@lakarleasing.se

Siden alle har ulike ønsker og behov når det gjelder vilkår, har vi valgt å skreddersy en løsning for hver enkelt medarbeider i stedet for å utarbeide en kollektivavtale som binder alle til samme opplegg. Hvis du ønsker det, kan vi tilby deg et kollektivavtalelignende opplegg. Kontakt en av medarbeiderne våre for å få mer informasjon.
Ja. Kontakt en av saksbehandlerne våre for å få mer informasjon.
Ja. Kontakt en av saksbehandlerne våre for å få mer informasjon.
Ja. Kontakt en av saksbehandlerne våre for å få mer informasjon.
Ja. Alle våre konsulenter er både ansvars- og ulykkesforsikret i hele oppdragsperioden. Om man arbeider som konsulent med eget foretak, er man imidlertid selv ansvarlig for å sørge for gyldige forsikringer for den personen som arbeider.

Du logger inn på dine sider via www.legeleasing.no og trykker på kategorien ”Mine oppdrag”. Der velger du alternativet ”Tidsrapportere” for den aktuelle oppdragsuken. (Se eksempel).

Enkelte oppdragsgivere har egne tidsrapporter som også må fylles ut. Ta kontakt med saksbehandleren din for å få mer informasjon.

Når du skal fylle ut skjemaet, trekker du først fra eventuelle pauser i arbeidstiden, og fyller deretter ut antall timer og minutter da du jobbet aktivt i feltet som representerer tidsperioden hvor arbeidet ble utført (07-17, 17-21, 21-24 eller 24-07). Deretter fyller du ut hvor lang pause du har tatt i feltet for pause. (Se eksempel nedenfor)

Eksempel 1:
Du har jobbet 07.30-16.30 med 1 times lunsjpause.

Eksempel 2:
Du har jobbet 14.00-22.00 med 45 min pause.

Eksempel 3:
Du har jobbet 22.00-08.00 med bare matpause.

Hvis du har hatt vakt, fyller du ut den passive tiden i feltet som representerer stedet der du har vært i beredskap (på eller utenfor arbeidsplassen). Deretter fyller du ut tiden du har jobbet aktivt i feltet som representerer tidsperioden da arbeidet ble utført. Spesifiser gjerne tid i beredskap og tid med aktiv tjeneste i kommentarfeltet. (Se eksempelet nedenfor). Når du har fylt ut arbeidstimene for hele uken, sender du inn ved å trykke på ”Send for godkjenning”.

Eksempel 4:
Du har vært på vakt mellom 21.00-07.00. Du hadde beredskapstjeneste på arbeidsplassen mellom 21.00-23.00, 00.30-04.00 og 06.00-07.00, og arbeidet aktivt mellom 23.00-00.30 og 04.00-06.00.

Du logger inn på dine sider via www.legeleasing.no og trykker på kategorien ”Mine oppdrag”. Der velger du alternativet ”Tidsrapportere” for den aktuelle oppdragsuken. (Se eksempel).

Enkelte oppdragsgivere har egne tidsrapporter som også må fylles ut. Ta kontakt med saksbehandleren din for å få mer informasjon.

Når du skal fylle ut skjemaet, trekker du først fra eventuelle pauser fra arbeidstiden og fyller deretter ut antall timer og minutter du har arbeidet aktiv i feltet som representerer tidsperioden da arbeidet ble utført (06-19, 19-22 eller 22-06). Deretter fyller du ut hvor lang pause du tok i feltet for pause. (Se eksempelet nedenfor). Når du har fylt ut arbeidstimene for hele uken, sender du inn ved å trykke på ”Send for godkjenning”.

Eksempel 1:
Du har jobbet 08.00-17.30 med 45 min lunsjpause.

Eksempel 2:
Du har jobbet 12.00-21.30 med 30 min pause.

Eksempel 3:
Du har jobbet 21.00-07.00 med bare matpause.

Ukentlig. Etter hver avsluttet arbeidsuke skal du logge deg på via hjemmesiden og angi den tiden du har jobbet, slik at vi kan fakturere oppdragsgiveren og utbetale lønnen din.

Når du går inn på tidsrapportering for den aktuelle oppdragsuken, vil du se et skjema for reiseregning øverst på siden. Det bruker du hvis du har krav på kilometergodtgjørelse. Fyll ut som i eksempelet nedenfor.

 

Hvis saksbehandleren din ikke svarer, blir du automatisk viderekoblet til en annen saksbehandler som hjelper deg i den grad det er mulig. Utenfor kontortiden ringer du til vaktnummeret vårt: +46 8 120 666 00.

Du finner kontaktopplysninger til vår økonomiavdeling under Kontakt

I nødsituasjoner ringer du 112. Ved mindre akutte situasjoner kontakter du i første omgang saksbehandleren din. Utenfor kontortiden ringer du til vaktnummeret vårt: +46 8 120 666 00.
De fleste fylker har en såkalt karensperiode for sine tidligere ansatte. Det betyr at man ikke kan komme tilbake til samme arbeidsplass og jobbe via et bemanningsforetak før det har gått 6 måneder fra siste arbeidsdag som ansatt. I enkelte tilfeller kan helsetjenesteleverandøren velge å se bort fra karenstiden, men det er uvanlig. I mellomtiden jobber vi i stedet for å tilby deg oppdrag i tilgrensende fylker eller i kommunene i regionen.
Vi har fra begynnelsen av 2005 hatt en medisinsk rådgiver som hjelper oss med ulike vurderingsspørsmål når den medisinske kompetansen som kreves overstiger den vi har internt. Dette er en erfaren, praktiserende overlege som involveres ved behov.
Hvis du ikke fant svaret du lette etter på denne siden, må du gjerne ta kontakt med en av våre saksbehandlere.

Er det noe annet du lurer på?